meaning of calls

1. Wolfram, an ore of tungsten.
2.
CAL 1. Computer Assisted Learning. 2. Course Author Language.


Related Words

cal | calaba | calabar | calabar bean | calabar-bean vine | calabarine | calabash | calabash pipe | calabash tree | calabazilla | calaboose | calabria | calabur tree | calabura | calade | caladenia | caladenia cairnsiana | caladium | caladium bicolor | calais | calaite | calamagrostic quadriseta | calamagrostis | calamagrostis acutiflora | calamanco | calamander | calamar | calamari | calamary | calambac |

Developed & Maintained By Taraprasad.com

Treasure Words